Tin Y Khoa‎ > ‎

Bảo vệ khớp của bạn

Sử dụng trí thông minh của bạn trong hoạt động hàng ngày

Cách tốt nhất để bảo vệ các khớp xương của bạn khi sử dụng chúng là sử dụng trí thông minh trước tiên của bạn trong hoạt động hàng ngày. Nếu bạn liên tục làm việc trong khu vườn của bạn, bạn có thể tạo ra một vườn hoa? Thay vì nâng một vật từ một đầu của cái bàn và đặt nó xuống ở đầu bên kia, bạn có thể trượt nó để thay thế?

Một phương pháp "thông minh cho khớp " là quay trở lại khi khớp xương của bạn bắt đầu phản ứng xấu với một hoạt động nào đó. Thật là tốt để ngưng hoạt động và nghỉ ngơi cơ thể ( hoặc kiểm tra e -mail của bạn ) trước khị tiếp tục hơn là đẩy mạnh hoạt động vượt quá sức chịu đựng của cơ thể.

Lên kế hoạch ngày của bạn và sắp xếp các hoạt động của bạn để  không phải thực hiện tất cả cùng một lúc. Nếu bạn có nhiều dự án, lập một công việc phức tạp giữa hai nhiệm vụ đơn giản để cho các khớp xương của bạn nghỉ ngơi nhiều. Nếu bạn đang kéo, nắm hoặc mang một vật, thay đổi tư thế thường xuyên nếu bạn cảm thấy cứng khớp sắp xảy ra. Gắn miếng đệm dễ cầm nắm và tay cầm để giúp bạn xoay hoặc nắm bắt chúng.

Quyết định công việc thực hiện có xứng đáng với tổn thương có thể xảy ra với khớp của bạn. Bạn có thể thuê một người nào đó hoặc nhờ ai đó giúp công việc được hoàn thành? Bạn có thể ngồi thoải mái thay vì đứng trong suốt thời gian làm việc, hãy thực hiện điều đó.

Khớp xương của bạn sẽ cảm ơn bạn vì đã nghĩ đến ( và cho ) chúng.


Comments