Tin Y Khoa‎ > ‎

Chơi điện tử giúp người già nhớ tốt hơn

Nếu như trẻ em cần bị hạn chế chơi trò chơi điện tử, thì người già lại nên được khuyến khích, vì nó giúp họ cải thiện khá tốt một số chức năng của não bộ.

Comments