Tin Y Khoa‎ > ‎

Não trẻ phát triển hoàn thiện vào giai đoạn mấy tuổi?

Xin hỏi, não bộ của trẻ phát triển và hoàn thiện vào giai đoạn mấy tuổi? Sự phát triển đó cụ thể ra sao? – Nguyễn Thị Hoa (Quảng Ninh).

Comments