Tin Y Khoa‎ > ‎

Người ích kỷ sẽ bị tuyệt chủng?

Một nghiên cứu gần đây cho thấy những người ích kỷ sẽ không tạo được ưu thế trong quá trình tiến hóa và sớm hay muộn sẽ bị tuyệt chủng.

Comments