Tin Y Khoa‎ > ‎

Những loại thuốc tuyệt đối không dùng khi mắc sốt xuất huyết

Việc sử dụng một số thuốc và dịch truyền có thể làm nặng thêm bệnh cảnh của SXH nếu không được chú ý đến.
Comments